Etablert 1947

Forsikringstakst


Vi takserer dine skader, og tar oss av kontakten mellom deg og ditt forsikringsselskap.
Vi har et godt samarbeid med forsikringsselskapene, noe som gjør det lettere for deg hvis uhellet er ute.
Stacks Image 96